×
×

Historia E Futuro Da Musica E A Canción Galegas

Historia E Futuro Da Musica E A Canción Galegas

Escritor: 
Editorial: 
Año publicación: 

Componen el libro una interesante recopilación de artículos que nos introducen en la historia de la música y de la "canción de autor" en Galicia.

Indice: 

• Carta de Celso Emilio Ferreiro a Xavier González del Valle.
• Unha história da canción galega. Por Manolo Rivas.
• A música e a cancion nas nacionalidades e rexions españolas. Por Manuel Lombao.
• Sucinta notícia da música na Galiza e na sua história. Por Margarita Soto Viso.
• A música popular galega. Por Luis Rodríguez Andrade.
• Pasado e presente da música e da cancion galega dos meios de comunicacion. Por Nonito Pereira Revuelta.
• Prolegomenos a un estudio sociológico da vida musical en Galiza o problema da docencia musical. Por Xoán M. Carreira.
• Cara ao futuro. Por Xosé A. Gaciño.
• Dos incertos camiños e porvires da música galega. Por Xosé Manuel Pereiro.

¡Cantad alto! Oiréis que oyen otros oídos. ¡Mirad alto! Veréis que miran otros ojos. ¡Latid alto! Sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando, abierto en el aire, ya es de todos los hombres.» (Rafael Alberti)